Vol 5, No 1 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013)

[ZFWT] VOL. 5, NO. 1 (2013)

Table of Contents

Cover and Table of Contents

Cover and Table of Contents Abstract PDF
I-VI

Author Guidelines

Yayın İlkeleri Abstract PDF
VII-XIII

Editorial

Sunuş Abstract PDF
Necati DEMİR 1-6

Articles

Anadolu Selçuklu Sultanlarının Gayrimüslim Kadınlarla Evlilikleri Abstract PDF
İsmail ÇİFTCİOĞLU 7-25
Ebubekir Hâzim Tepeyran'ın Hatıralarında Niğde'de Mahalle Mektepleri Abstract PDF
Mustafa OĞUZ 27-39
Ecotourism and Vernacular Architecture in Koprulu Canyon Abstract PDF
Hacer MUTLU DANACI, R. Eser GÜLTEKİN 41-46
İran Meşrutiyet Hareketinin Türk Liderleri: Settar ve Bâger Hanlar Abstract PDF
Gökhan BOLAT 47-64
Busbecq Mektupları ile Arifi Süleymannamesi Tasvirlerinin Karşılaştırması: Kanuni Dönemi Osmanlı Kültür ve Sanatı Abstract PDF
Başak Burcu TEKİN 65-87
Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea Abstract PDF
Cemile AKYILDIZ ERCAN 89-103
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü Hakkında Değerlendirme Abstract PDF
Hikmet KORAŞ 105-114
Yetiştiği/Geldiği Coğrafya veya Etnik Adlandırmayla Oluşturulan Bitki Adları Abstract PDF
İlhan UÇAR 115-135
Türkçenin Temel Ünlülerinin Tarihî Görünümü Abstract PDF
Fatih ÖZEK 137-158
Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan'daki Türkler ve Türkçe Abstract PDF
Özgür Kasım AYDEMİR 159-173
Hakikatin Kubbesine Girince... (Pîr Sultân Abdâl'ın İdeal İnsanı İnşâ Etme Yönündeki Nasihatleri) Abstract PDF
Mustafa SEVER 175-183
Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi Abstract PDF
Tahir GÜR 185-202
Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Cinsiyet Temelleri: Niğde Örneği Abstract PDF
Yücel CAN 203-216
Yurtdışından Türkiye'ye Kim, Nereye Göç Ediyor? Abstract PDF
Mustafa YAKAR, Kadir TEMURÇİN 217-231
Şehir Coğrafyası Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı Abstract PDF
Ufuk KARAKUŞ 233-246
Depremi Yaşamış Olan 9. Sınıf Öğrencilerinin "Deprem" Kavramına Yönelik Algılarının Nitel Açıdan İncelenmesi Abstract PDF
Bülent AKSOY 247-265
Türk Halı Sanatında Yozlaşma Etkileri ve Alınabilecek Tedbir Önerileri Abstract PDF
Sibel YILDIZ 267-273
Hasta Vasiyetnamesi: Ötenazi mi? Yoksa Kendi Kaderini Kendi Belirleme Hakkı mı? Abstract PDF
Beyhan BAĞ 275-289
Osmanlı Devleti'nde Muhtarlık Teşkilatının Kurulması: Niğde Merkez Sancağı ve Bor Kazası Örneği Abstract PDF
Şenay ATAM 291-310